Used Cooking Oil in Kenya

Fry responsibly, dispose accordingly (FREDA)

Eni Kenya's FREDA campaign to promote circular economy and improve waste management in the country, Eni Kenya collects used cooking oil and gives it a “second life”. Every food business in the HORECA industry can join this initiative and become a more compliant and responsible company.

 

Used Cooking Oil: fry responsibly, dispose accordingly

 

Food businesses produce used cooking oil and fats through frying food. This food waste must be disposed following the local waste management regulations. When overused, it may also have health implications.

To improve food waste collection, Eni Kenya cooperates with the HORECA industry (hotels, restaurants, catering), food processing companies and food delivery platforms. HORECA businesses can dispose their Used Cooking Oil (UCO) correctly through Eni Kenya, contributing to a circular flow of waste disposal, and generate an additional revenue stream. 

Sustainable development goals to be achieved

Il sogno green del Kenya

Why is UCO collection so relevant?

UCO collection is important because of many reasons:

 • Protect people’s health: compared to virgin oil products, UCO can take a toll on people's health by resulting in several harmful effects and increase the risk of disease
 • Protect the environment: pouring UCO down the drainage system, pollutes the water and has negative effects on aquatic life
 • Save the plumbing infrastructure: pouring UCO down the sink tends to block pipes and leads to degradation of sewer systems
 • Contribute to a more sustainable supply chain: through a circular economy approach the collected UCO will be converted into biofuels to power vehicles and airplanes
 • Comply to local regulations: UCO must be collected by NEMA (National Environmental Management Act )  licensed operators such as Eni Kenya
 • Certified sustainability process : Eni Kenya adheres to the sustainability certification scheme ISCC-EU and can provide clear traceability of the product collected
 • Ensure regular income for UCO producers and collectors

 

 

How can you be part of the change?

If you are a used cooking oil producer or collector (restaurant, hotel, mall, food processing company, food delivery platform), Eni Kenya will provide a tailor-made collection flow that will fit your needs. Eni Kenya can:

 • Provide containers of different capacity to store the UCO
 • Agree on the collection schedule that best fits your needs or help you getting in contact and dealing with a collector
 • Provide clear traceability of the product collected with a shared report
 • Ensure regular income in the short-and-medium term

If you are involved with the HORECA industry and you are interested in cooperating with Eni Kenya, do not hesitate to get in contact with us. 

CONTACT

Eni Kenya is a branch of Eni SpA, an Italian integrated energy company. In Kenya we are developing a fully integrated circular and sustainable economy model along the entire biofuel production value chain.

Ukusanyaji wa Mafuta ya Kupikia yaliyotumika Kenya

Kaanga Vizuri, Vihalisi

 

Ili kukuza uchumi wa mzunguko na kuboresha udhibiti wa taka nchini, Eni Kenya hukusanya mafuta ya kupikia yaliyotumika na kuyapa "maisha ya pili". Kila biashara ya chakula katika tasnia ya HORECA inaweza kujiunga na mpango huu na kuwa kampuni inayofuata sheria na kukuza uendelevu.

Mafuta ya kupikia yaliyotumika: Kaanga Kisawa,Tupa Vyema

Biashara za vyakula huzalisha mafuta ya kupikia yaliyotumika na mafuta kupitia kukaanga vyakula. Taka hizi za chakula lazima zitupwe kwa kufuata kanuni za usimamizi wa taka za ndani. Mafuta ya kupikia inapotumiwa kupita kiasi, inaweza pia kuwa na athari za kiafya.

 

Ili kuboresha ukusanyaji wa taka za chakula, Eni Kenya inashirikiana na tasnia ya HORECA (hoteli, mikahawa, upishi), kampuni za usindikaji wa chakula na majukwaa ya utoaji wa chakula. Wafanyabiashara wa HORECA wanaweza kutupa Mafuta yao ya Kupikia Yaliyotumika kwa kimombo-fupi “UCO” kwa njia ipasavyo kupitia Eni Kenya, ikichangia mtiririko wa utupaji wa takataka, na kutoa mkondo wa mapato ya ziada.

Il sogno green del Kenya

Umuhimu wa ukasanyiko wa mafuta ya kupikia yaliyotumika?

Mkusanyiko wa UCO ni muhimu kwa sababu ya sababu nyingi:

 • Linda afya ya watu: ikilinganishwa na bidhaa za mafuta mapya ya kupikia, mafauta ya kupikia yalitumika yanaweza kuathiri afya ya watu kwa kusababisha madhara kadhaa na kuongeza hatari ya magonjwa.
 • Linda mazingira: kumwaga mafuta ya kupikia yaliyotumika chini ya mfumo wa mifereji ya maji, huchafua maji na kuna athari mbaya kwa viumbe vya majini..
 • Okoa miundombinu ya mabomba: kumwaga mafuta ya kupikia yaliyotumika chini ya sinki huelekea kuziba mabomba na kusababisha uharibifu wa mifumo ya maji taka.
 • Changia katika msururu wa ugavi endelevu zaidi: mafuta ya kupikia yaliyotumika yaliyokusanywa itabadilishwa kuwa nishati ya mimea kuwa magari ya nguvu na ndege.
 • Zingatia kanuni za eneo: mafuta ya kupikia yaliyotumika lazima yakusanywe na waendeshaji leseni kama vile Eni Kenya, ambayo inafuata mpango wa uidhinishaji wa uimara wa ISCC-EU na inaweza kutoa ufuatiliaji wa wazi wa bidhaa iliyokusanywa.
 • Hakikisha mapato ya mara kwa mara kwa wazalishaji na wakusanyaji wa mafuta ya kupikia yaliyotumika

Jinsi ya kujiunga na maendeleo yetu:

Ikiwa wewe ni mtayarishaji au mkusanyaji wa mafuta ya kupikia yaliyotumika (mkahawa, hoteli, maduka, kampuni ya usindikaji wa chakula, jukwaa la utoaji wa chakula), Eni Kenya itatoa mtiririko wa mkusanyiko ulioundwa mahususi ambao utatosheleza mahitaji yako. Eni Kenya inaweza:

 • Kutoa makontena ya uwezo tofauti kuhifadhi mafuta ya kupikia yalitoumika
 • Kufuata ratiba ya kukusanya ambayo inafaa zaidi mahitaji yako au kukusaidia kuwasiliana na kushughulika na mkusanyaji
 • Toa ufuatiliaji wa wazi wa bidhaa iliyokusanywa na ripoti iliyoshirikiwa
 • Hakikisha mapato ya mara kwa mara katika muda mfupi na wa kati

Ikiwa unajihusisha na tasnia ya HORECA na ungependa kushirikiana na Eni Kenya, usisite kuwasiliana nasi.

MAWASILIANO

Eni Kenya ni tawi la ndani la Eni SpA, kampuni ya nishati jumuishi ya Italia. Uendelevu ni sehemu muhimu ya biashara yetu na imeunganishwa katika shughuli zetu zote. Eni Kenya inatengeneza muundo wa uchumi wa mzunguko uliounganishwa kikamilifu pamoja na mnyororo mzima wa thamani wa uzalishaji wa nishati ya mimea.

Fry responsibly, dispose accordingly (FREDA)

Eni Kenya's FREDA campaign to promote circular economy and improve waste management in the country, Eni Kenya collects used cooking oil and gives it a “second life”. Every food business in the HORECA industry can join this initiative and become a more compliant and responsible company.

 

Used Cooking Oil: fry responsibly, dispose accordingly

 

Food businesses produce used cooking oil and fats through frying food. This food waste must be disposed following the local waste management regulations. When overused, it may also have health implications.

To improve food waste collection, Eni Kenya cooperates with the HORECA industry (hotels, restaurants, catering), food processing companies and food delivery platforms. HORECA businesses can dispose their Used Cooking Oil (UCO) correctly through Eni Kenya, contributing to a circular flow of waste disposal, and generate an additional revenue stream. 

Sustainable development goals to be achieved

Il sogno green del Kenya

Why is UCO collection so relevant?

UCO collection is important because of many reasons:

 • Protect people’s health: compared to virgin oil products, UCO can take a toll on people's health by resulting in several harmful effects and increase the risk of disease
 • Protect the environment: pouring UCO down the drainage system, pollutes the water and has negative effects on aquatic life
 • Save the plumbing infrastructure: pouring UCO down the sink tends to block pipes and leads to degradation of sewer systems
 • Contribute to a more sustainable supply chain: through a circular economy approach the collected UCO will be converted into biofuels to power vehicles and airplanes
 • Comply to local regulations: UCO must be collected by NEMA (National Environmental Management Act )  licensed operators such as Eni Kenya
 • Certified sustainability process : Eni Kenya adheres to the sustainability certification scheme ISCC-EU and can provide clear traceability of the product collected
 • Ensure regular income for UCO producers and collectors

 

 

How can you be part of the change?

If you are a used cooking oil producer or collector (restaurant, hotel, mall, food processing company, food delivery platform), Eni Kenya will provide a tailor-made collection flow that will fit your needs. Eni Kenya can:

 • Provide containers of different capacity to store the UCO
 • Agree on the collection schedule that best fits your needs or help you getting in contact and dealing with a collector
 • Provide clear traceability of the product collected with a shared report
 • Ensure regular income in the short-and-medium term

If you are involved with the HORECA industry and you are interested in cooperating with Eni Kenya, do not hesitate to get in contact with us. 

CONTACT

Eni Kenya is a branch of Eni SpA, an Italian integrated energy company. In Kenya we are developing a fully integrated circular and sustainable economy model along the entire biofuel production value chain.

Ukusanyaji wa Mafuta ya Kupikia yaliyotumika Kenya

Kaanga Vizuri, Vihalisi

 

Ili kukuza uchumi wa mzunguko na kuboresha udhibiti wa taka nchini, Eni Kenya hukusanya mafuta ya kupikia yaliyotumika na kuyapa "maisha ya pili". Kila biashara ya chakula katika tasnia ya HORECA inaweza kujiunga na mpango huu na kuwa kampuni inayofuata sheria na kukuza uendelevu.

Mafuta ya kupikia yaliyotumika: Kaanga Kisawa,Tupa Vyema

Biashara za vyakula huzalisha mafuta ya kupikia yaliyotumika na mafuta kupitia kukaanga vyakula. Taka hizi za chakula lazima zitupwe kwa kufuata kanuni za usimamizi wa taka za ndani. Mafuta ya kupikia inapotumiwa kupita kiasi, inaweza pia kuwa na athari za kiafya.

 

Ili kuboresha ukusanyaji wa taka za chakula, Eni Kenya inashirikiana na tasnia ya HORECA (hoteli, mikahawa, upishi), kampuni za usindikaji wa chakula na majukwaa ya utoaji wa chakula. Wafanyabiashara wa HORECA wanaweza kutupa Mafuta yao ya Kupikia Yaliyotumika kwa kimombo-fupi “UCO” kwa njia ipasavyo kupitia Eni Kenya, ikichangia mtiririko wa utupaji wa takataka, na kutoa mkondo wa mapato ya ziada.

Il sogno green del Kenya

Umuhimu wa ukasanyiko wa mafuta ya kupikia yaliyotumika?

Mkusanyiko wa UCO ni muhimu kwa sababu ya sababu nyingi:

 • Linda afya ya watu: ikilinganishwa na bidhaa za mafuta mapya ya kupikia, mafauta ya kupikia yalitumika yanaweza kuathiri afya ya watu kwa kusababisha madhara kadhaa na kuongeza hatari ya magonjwa.
 • Linda mazingira: kumwaga mafuta ya kupikia yaliyotumika chini ya mfumo wa mifereji ya maji, huchafua maji na kuna athari mbaya kwa viumbe vya majini..
 • Okoa miundombinu ya mabomba: kumwaga mafuta ya kupikia yaliyotumika chini ya sinki huelekea kuziba mabomba na kusababisha uharibifu wa mifumo ya maji taka.
 • Changia katika msururu wa ugavi endelevu zaidi: mafuta ya kupikia yaliyotumika yaliyokusanywa itabadilishwa kuwa nishati ya mimea kuwa magari ya nguvu na ndege.
 • Zingatia kanuni za eneo: mafuta ya kupikia yaliyotumika lazima yakusanywe na waendeshaji leseni kama vile Eni Kenya, ambayo inafuata mpango wa uidhinishaji wa uimara wa ISCC-EU na inaweza kutoa ufuatiliaji wa wazi wa bidhaa iliyokusanywa.
 • Hakikisha mapato ya mara kwa mara kwa wazalishaji na wakusanyaji wa mafuta ya kupikia yaliyotumika

Jinsi ya kujiunga na maendeleo yetu:

Ikiwa wewe ni mtayarishaji au mkusanyaji wa mafuta ya kupikia yaliyotumika (mkahawa, hoteli, maduka, kampuni ya usindikaji wa chakula, jukwaa la utoaji wa chakula), Eni Kenya itatoa mtiririko wa mkusanyiko ulioundwa mahususi ambao utatosheleza mahitaji yako. Eni Kenya inaweza:

 • Kutoa makontena ya uwezo tofauti kuhifadhi mafuta ya kupikia yalitoumika
 • Kufuata ratiba ya kukusanya ambayo inafaa zaidi mahitaji yako au kukusaidia kuwasiliana na kushughulika na mkusanyaji
 • Toa ufuatiliaji wa wazi wa bidhaa iliyokusanywa na ripoti iliyoshirikiwa
 • Hakikisha mapato ya mara kwa mara katika muda mfupi na wa kati

Ikiwa unajihusisha na tasnia ya HORECA na ungependa kushirikiana na Eni Kenya, usisite kuwasiliana nasi.

MAWASILIANO

Eni Kenya ni tawi la ndani la Eni SpA, kampuni ya nishati jumuishi ya Italia. Uendelevu ni sehemu muhimu ya biashara yetu na imeunganishwa katika shughuli zetu zote. Eni Kenya inatengeneza muundo wa uchumi wa mzunguko uliounganishwa kikamilifu pamoja na mnyororo mzima wa thamani wa uzalishaji wa nishati ya mimea.Back to top
Back to top