Aardgas

Aardgas, energie met toekomst

Aardgas is goedkoop, betrouwbaar en flexibel. Bovendien hoeft u geen opslagcapaciteit te voorzien. Aardgas is ook een milieuvriendelijke energiebron die uw installaties minimaal belast: proper, gemakkelijk te gebruiken en een hoog rendement. De toepassingen van aardgas zijn even talrijk als krachtig.

Hoe aardgas in uw voordeel speelt...

 • Door het energetische rendement kunt u besparen op brandstofkosten en emissie rechten.
 • Aardgas kan u helpen om uw CO2-uitstoot te verminderen.
 • De spreiding van de wereldreserves garandeert een beschikbaarheid op lange termijn.
 • De toepassingen zijn talrijk en gevarieerd. Aardgas kan worden gebruikt voor de productie van elektriciteit en andere energietypes (stoom).
 • U heeft geen eigen opslagfaciliteiten nodig op uw site.
 • Aardgas is makkelijk inzetbaar in uw productieproces en helpt uw productiekwaliteit te verbeteren.
 • Het is een propere energiebron. Dit leidt tot lagere onderhoudskosten.

 

 • De aardgasmarktDe aardgasmarkt
 • MilieuMilieu

De Europese aardgasmarkt
Met meer dan 50.000 km pijpleidingen behoort het Europese aardgastransportnet tot de dichtste ter wereld. Maar waar komt dit gas vandaan, voor hoelang zijn er voldoende reserves en wat is de evolutie van het verbruik? Hieronder vindt u een reeks vaak gestelde vragen en links naar andere informatiebronnen.

Veruit het grootste deel van het aardgas in Nederland is afkomstig van het Groningenveld en van de kleine velden op Nederlands grondgebied (zowel op het vaste land als onder de zeebodem). Hier zijn naast de NAM/GasTerra ook Total en Wintershall en enkele andere bedrijven actief. Verder kent Nederland import uit Noorwegen en Rusland en een klein deel uit Duitsland en Denemarken. Als er ruimte is op de interconnector komt er soms gas uit Engeland, maar dat neemt af door de afnemende productie in Engeland. Eveneens komt er aardgas via de Interconnector naar Nederland.

De aangetoonde wereldreserves aan aardgas bedroegen eind 2008 180.000 miljard kubieke meter, een volume dat de aardgasbevoorrading van de wereldbevolking (bij het huidige verbruik) verzekert voor ongeveer zestig jaar. Als we hierbij de voorraden optellen die momenteel om financiële of technologische redenen niet kunnen worden ontgonnen (gashydraten, bijvoorbeeld), is er een reserve voor ongeveer 170 jaar.

Milieu
Het protocol van Kyoto bepaalt dat de 39 industrielanden die het verdrag onderschreven, hun uitstoot van broeikasgassen tijdens de periode 2008-2012 met 5% ten opzichte van referentiejaar 1990 moeten verminderen. Europa vertaalt het Kyoto-protocol in een emissierechtensysteem voor een aantal industrietakken die gezamenlijk 45% van alle broeikasgassen uitstoten. Het CO2-luik van dit systeem ging op 1 januari 2005 in voege en legt aan de industrie de verplichting op om efficiënter met energie om te springen.

Nederland heeft zich voorgenomen om de uitstoot van CO2 tegen 2012 met 6 procent te reduceren.

Door te kiezen voor aardgas draagt uw onderneming bij tot het behalen van deze milieudoelstellingen.

 • De CO2-uitstoot bij verbranding van aardgas ligt aanzienlijk lager dan bij andere fossiele brandstoffen. In vergelijking met stookolie bedraagt dit verschil zelfs 25%.
 • Aardgas laat de ontwikkeling van geavanceerde toepassingen en uitrustingen toe bij een relatief laag verbruik.
 • Door het lage zwavelgehalte komt bij verbranding van aardgas vrijwel geen SO2 vrij, waardoor er geen zure regen ontstaat.
 • Aardgas, de lage 'stikstofoxiden'-brandertechnologie in het bijzonder, draagt bij tot een verminderde uitstoot van NOx.

 

Benieuwd wat rationeel energiegebruik voor uw onderneming kan betekenen? Als leverancier van aardgas werkt eni actief mee door energie-efficiënte oplossingen op maat aan te reiken. Uw Key Account Manager volgt de milieuwetgeving op de voet en legt u graag uit hoe uw onderneming kan bijdragen tot een schoner milieu. Daarnaast kan u als klant bij eni ook gebruik maken van onze energie subsidietool beschikbaar in de klantenzone.

Laatste update op 19/12/12