Toegankelijkheid

Privacy Statement van Eni Benelux BV, Eni gas & power nv / sa (hierna te noemen Eni)


Principes
Eni is verheugd dat u onze website bezoekt en geïnteresseerd bent in ons bedrijf en onze producten. We nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en onze prioriteit is een samenwerking waarin vertrouwen wordt geschept als u onze webpagina’s bezoekt. Het is daarom voor ons gebruikelijk om te voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming. Onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van gegevens en zij worden regelmatig getraind in de bescherming en  beveiliging van gegevens. We willen graag hieronder kort uit leggen hoe we uw gegevens beschermen en wat dit betekent voor u, wanneer u gebruik maakt van onze online aanbiedingen.

1. Toegangsgegevens
(1) Wanneer u onze website bezoekt, verkrijgt Eni toegang tot de gegevens die zijn opgeslagen voor back-up doeleinden en in principe kunnen wij het volgende identificeren:
- De naam van uw Internet Service Provider
- Het land waar u vandaan komt
- De website waarvan u ons bezoekt
- De zoekterm, als u op onze Website komt via een zoekmachine
- Websites die u bezoekt met ons
- De webbrowser en het besturingssysteem waarmee u ons bezocht
- Bestanden die u hebt gedownload van onze website
- De duur, datum en het tijdstip van uw bezoek
(2) Deze gegevens worden geëvalueerd door Eni om achter het gedrag van onze bezoekers te komen. Er is geen persoonsgebonden gebruik van uw gegevens.

2. Persoonlijke gegevens
- Persoonlijke gegevens zijn gegevens die expliciet gebruikt worden om uw identiteit vast te stellen. Persoonlijke gegevens bevatten informatie zoals uw naam, adres of e-mailadres.
- We bewaren ook persoonlijke gegevens in aanvulling op de toegangsgegevens maar alleen als u deze vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld bij uw registratie of bij een enquête, prijsvraag of onderzoek.
- Persoonlijke gegevens worden alleen in vereiste mate gebruikt en alleen voor het doel waar u mee overeengekomen bent of voor zover ontvankelijk in de wet is overeengekomen. Eni maakt gebruik van encryptie-methoden in veilige gebieden voor de veilige overdracht van uw gegevens. Dat betekent dat niemand anders op het internet de communicatie tussen uw browser en, bijvoorbeeld, ons bestelsysteem kunt zien.
- Alle gegevens worden opgeslagen op speciaal beschermde servers van Eni. Wanneer u gebruik maakt van onze bestelsysteem wordt er geacht dat u akkoord gaat met het opslaan en gebruik van uw gegevens door Eni en haar partners.

3. Het doorgeven van persoonsgegevens aan derden
- Eni biedt haar diensten aan in samenwerking met geselecteerde partners. Zij zijn onderworpen aan dezelfde bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming en zij zijn ook opgenomen in het Eni Data Protection Concept.
- Persoonlijke gegevens worden uitsluitend doorgegeven;
-        Wanneer order gegevens worden verwerkt, bijvoorbeeld bij online bestellingen;
-        In een individueel geval wanneer u hiermee voorafgaand heeft ingestemd.
- Eni geeft geen verdere informatie door aan derden, zoals gegevens die je vrijwillig afgeeft over interesses.
- Persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan staatsinstellingen en autoriteiten wanneer dit wettelijk vereist is of besteld is door een rechter.

4. Recht op intrekking van toestemming
- Als u ​​Eni of de vertegenwoordiger die verantwoordelijk is vraagt om uw gegevens te wijzigen, te stoppen met het gebruik ervan of het verwijderen ervan, dan zullen wij dit uiteraard onmiddellijk doen.
- Als u geregistreerd bent als gebruiker, bieden wij u de gelegenheid om zelf uw gegevens te verwijderen of wijzigen.

5. Cookies en andere actieve inhoud
- Cookies zijn kleine tekstbestanden die wereldwijd en in België door vele websites worden gebruikt. Tijdens uw bezoek worden cookies aangemaakt op onze website en opgeslagen door onze server op uw harde schijf.
- Onze cookies bevatten geen persoonsgebonden informatie.
- Opgeslagen cookies op onze servers kunnen alleen opnieuw worden gelezen door ons en niet door derde partijen. De meeste browsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren.
- Als u geen gebruik wilt maken van de voordelen van cookies, kunt u deze functie uitschakelen in uw browser. Dit vereist het veranderen van de individuele voorkeursinstellingen van uw browser. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van onze website zonder cookies. Dit kan echter leiden tot een beperkte werking van onze aanbiedingen.
- U kunt op elk gewenst moment in uw browser om veiligheidsredenen Javascript, ActiveX of andere controle-elementen en scripting languages uitschakelen die werken op de websites die uitvoerbare bestanden bevatten. Ook zonder Javascript kunt u nog steeds navigeren onze webpagina's.

6. Links
Sommige webpagina’s van Eni bevatten links naar andere websites. We onderzoeken deze directe verbindingen zorgvuldig. Eni is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die wij linken. Ook is Eni niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die naar ons verwijzen.

7. Voorbehoud van het recht
Eni behoudt zich het recht voor, om dit beleid inzake gegevensbescherming ten allen tijden te kunnen wijzigen, met inachtneming van de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Vragen en opmerkingen
Mocht u toch nog vragen of suggesties over Eni’s gegevensbescherming hebben, dan bent u welkom om dit door te geven via e-mail aan onze Data Protection Officer.
Herzien: 01.08.2011
Functionaris voor gegevensbescherming

Eni benelux BV
Schouwburgplein 30-34
P.O. Box 9410 NL-3012 CL Rotterdam (The Netherlands)
Tel.: +31 (0) 102941555
Fax: +31 (0) 104294594

Tekst onder het contact formulier:
U kunt uw vraag aan ons stellen via het onderstaande contactformulier. Uw gegevens worden aan ons verzonden per e-mail door onze provider en onmiddellijk verwijderd nadat de vraag wordt beantwoord, tenzij er sprake is van wettelijke verplichtingen om deze te houden. Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor enig ander doel of doorgegeven worden aan derden. Daarnaast willen wij uw aandacht vestigen op onze Privacy Statement.