Kleinschalige LNG-verkoop

Verkoop van LNG in vrachtwagens en kleine methaantankers
Dankzij Eni’s gediversifieerde portefeuille van LNG bevoorradingscontracten en de laadfaciliteiten van de Fluxys LNG terminal te Zeebrugge, kunnen onze klanten zich door middel van tankwagens en kleine methaantankers rechtstreeks met LNG bevoorraden.

Met dit specifieke verkoopskanaal bieden we onze klanten de mogelijkheid om LNG te vervoeren naar installaties waar het kan worden opgeslagen, overgeladen en hervergast. Deze techniek wordt thans voornamelijk toegepast in de transportsector. Daarnaast biedt deze service ook de mogelijkheid om aardgas te leveren op installaties die niet verbonden zijn met een aardgasnetwerk of die een aardgasdebiet vereisen dat niet door het lokale aardgasnetwerk kan worden geleverd. Het gebruik van LNG als alternatieve “schone‘ brandstof voor het vrachtvervoer over de weg en voor de scheepvaart, kan in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren tot het voldoen aan de steeds strenger wordende emissienormen.

Wilt u meer te weten komen over de offertes die Eni op maat van uw bedrijf kan aanbieden?  Neem contact op met uw Key Account Manager of stuur ons een e-mail: customer.support@be.eni.com


Laatste update op 07/12/12