Aanbod op maat

Een waaier aan mogelijkheden
De volatiliteit van de internationale energiemarkten, die zorgt voor grote prijsschommelingen is de voorbije jaren sterk toegenomen. Daarom helpen wij u de risico's van prijsschommelingen binnen de perken te houden en de mogelijkheden van de markt optimaal te benutten.

Uw Key Account Manager is uw adviseur. Hij presenteert u prijsformules op maat, op basis van uw specifieke behoeften. Hierbij houdt hij rekening met:

  • de prijsrisico's die u bereid bent te nemen;
  • uw budgettaire mogelijkheden;
  • de evolutie van conjunctuurgebonden factoren.

U geniet dus steeds van de prijs die het beste met uw profiel overeenstemt.

Wilt u meer te weten komen over de offertes die Eni op maat van uw bedrijf kan aanbieden?  Neem contact op met uw Key Account Manager of stuur ons een e-mail: customer.support@be.eni.com


Laatste update op 14/01/13