Profiel van Eni

Eni is een groot, geïntegreerd energiebedrijf, gericht op groei van de activiteiten in het vinden, produceren, transporteren, transformeren en de marketing van olie en gas. Het bedrijf opereert wereldwijd in 66 landen en biedt werk aan zo’n 29.000 mensen.

Tegenwoordig is Eni in België actief op het gebied van Gas & Elektriciteit en Raffinage & Marketing. Daarnaast ook met het Eni Coordination Centre S.A., die financiële activiteiten verricht ten behoeve van de ondernemingen van de Eni groep.

Er zijn ook kantoren met een Eni delegatie bij het hoofdkantoor van de Europese Unie. Dit om de relaties te ontwikkelen en bevorderen met EU-instellingen.

Eni at a glance

Find out more about us visiting the following sections on eni.com (english only)


Laatste update op 18/03/14