Duurzaamheid bij Eni

Voor Eni betekent duurzaam werken zoveel als waarde creëren voor aandeelhouders en bronnen gebruiken op een manier die de behoeften van toekomstige generaties niet in gevaar brengt. Met respect voor de mensen, het milieu en de hele samenleving.
Corporate duurzaamheid is de drijfveer van een continu verbeteringsproces dat resultaten garandeert op lange termijn, en ons toelaat nieuwe kansen te grijpen en risico’s te beperken. Dat alles terwijl we ons imago en onze reputatie versterken.

Eni’s duurzame aanpak is gebaseerd op zes verschillende elementen.
Innovatie, uitmuntendheid, inclusie, integratie, samenwerking en verantwoordelijkheid zijn de bouwstenen van Eni’s werk in de context van een voortdurende interactie met alle aandeelhouders. En dat in een kader van duidelijk en strikt bestuur, en het naleven en actief promoten van de principes van de Global Compact.

Eni investeert in technologische innovatie.
Research is de sleutel tot nieuwe energiebronnen, een betere ondergrondse recuperatie en een efficiënt gebruik. Dat alles met respect voor en een verantwoord gebruik van natuurlijke bronnen.
De versterking van hernieuwbare energie en de ontwikkeling van innovatieve methoden voor milieubescherming zijn een integraal onderdeel van alle strategische research.

Eni streeft uitmuntendheid na.
Uitmunten in het verrichten van activiteiten betekent het invoeren van best practices, kwaliteitssystemen en geavanceerde en veilige technologieën. Met een totaal respect voor gemeenschappen en het milieu.

Eni verzekert dat mensen geïntegreerd en beschermd zijn.
Inclusie van mensen wordt gecombineerd met de continue monitoring van gezondheid en veiligheid op de werkvloer, professionele ontwikkeling en de betrokkenheid van mensen in de businessobjectieven van het bedrijf.

Integratie betekent voor Eni gebruik maken van de volledige energie supply chain.
Integratie zorgt voor een brede waaier aan sterke en waardevolle vaardigheden en synergieën, om de uitdagingen van de markten aan te gaan en een concurrentieel voordeel te garanderen.

Eni steunt samenwerking voor de ontwikkeling van de gebieden waar het actief is. We proberen de plaatselijke noden te begrijpen en engageren ons om oplossingen te vinden op maat van de lokale economie en samenleving.

Eni gelooft dat verantwoordelijk gedrag een van de fundamentele principes van zakendoen is.
Verantwoordelijkheid betekent transparantie in het management, het bestrijden van corruptie en het respecteren van mensenrechten in alle bedrijfsactiviteiten. Een stevige basis voor de ontwikkeling van landen en de burgermaatschappij.

 

Meer weten? Bekijk de documenten van het nieuwe reportingsysteem:


Laatste update op 19/05/16